Skip to main content

โปรแกรมคำนวณค่างวดรถมอเตอร์ไซค์


การเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สักคัน หนึ่งในวิธีที่หลายคนเลือก คือ การใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ทีเดียว โดยผู้ซื้อจะผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อเป็นงวด ๆ จนครบ จึงจะได้กรรมสิทธิ์ในรถมอเตอร์ไซค์ อย่างไรก็ตาม รถมอเตอร์ไซค์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่น้อย ก่อนซื้อจะต้องวางแผนการเงินเป็นอย่างดี ที ลีสซิ่ง ขอแนะนำโปรแกรมคํานวณค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อเช็คค่างวดรถมอไซค์เบื้องต้น ก่อนตัดสินใจซื้อรถ

Motorcycle Loan Calculator

Basic Information

Installment Calculation

or

Result

Estimated Financing Amount

0

THB

Estimated Monthly Payment

0

THB

Remark: The calculation is intended to inform customers of the estimated monthly installment payment only, not a leasing offer from TLeasing. Figures may be subject to change in accordance with TLeasing criteria and conditions.

Remark: The calculation is intended to inform customers of the estimated
monthly installment payment only, not a leasing offer from TLeasing.
Figures may be subject to change in accordance with TLeasing criteria and conditions.

ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์

  • จัดไฟแนนซ์ หมายถึง การขอสินเชื่อหรือการขอกู้ยืมเงินจากบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคาร เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์ โดยบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินก้อนนี้กับบริษัทรถมอเตอร์ไซค์
  • ยอดจัดไฟแนนซ์ หรือยอดจัด หมายถึง จำนวนวงเงินที่ทางไฟแนนซ์อนุมัติให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ และผู้ขอสินเชื่อต้องผ่อนชำระ
  • เงินดาวน์ หมายถึง เงินก้อนแรกที่ต้องจ่ายในการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนที่เหลือจะผ่อนชำระพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ไปจนครบกำหนด
  • ค่างวด หมายถึง ยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยจะคิดค่างวดรถมอเตอร์ไซค์จากยอดจัดไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลางวด

เช็คยอดจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง?

กรณีเอารถมือสองเข้าไฟแนนซ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินราคารถมอไซค์ เข้าไฟแนนซ์ให้คุณได้ ข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้จะอยู่ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ หน้ารายการจดทะเบียน หน้า 4 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ ได้แก่

  • ยี่ห้อรถ
  • รุ่นปีรถ คือ ปีที่ผลิตรถ
  • ปีที่จดทะเบียนรถ คือ ปีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่ง
  • ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้ที่ทำสัญญาจัดไฟแนนซ์จะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์

1. รอไฟแนนซ์อนุมัติ กี่วัน 2566?

ประมาณ 3 – 7 วันทำการ

2. ผ่อนมอเตอร์ไซค์ยังไงให้ดอกถูก?

  • วางเงินดาวน์สูง จะทำให้ยอดที่นำมาคํานวณดอกเบี้ยรถมอเตอร์ไซค์ถูกลง
  • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระสั้นลง อัตราดอกเบี้ยการจัดไฟแนนซ์จะลดลง

3. รถมอเตอร์ไซค์ เข้าไฟแนนซ์ ได้เท่าไร?

ขึ้นอยู่กับปีรถ สภาพรถ และการประเมินราคา โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นตั้งแต่ 4,000 บาท ขึ้นไป

4. ค้างค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ กี่เดือนจะถูกยึดรถ?

ค้างชำระค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ต่อเนื่องเกิน 3 เดือนขึ้นไป ไฟแนนซ์มีสิทธิ์ดำเนินการยึดรถมอเตอร์ไซค์ตามกฎหมาย