Skip to main content

เรื่องสำคัญในการถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์

เรื่องสำคัญในการถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์

“รถมอเตอร์ไซค์” ถึงแม้จะเป็นรถเล็กแต่ก็ต้องการการดูแลเช่นเดียวกันกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ระบบเบรก, ลมยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่เป็นการดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน แต่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถมักจะมองข้ามอยู่เสมอ ซึ่งในวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการ ถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาก่อน ไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ เปลี่ยนตอนไหน และไม่รู้วิธีการเลือกประเภทของน้ำมัน บทความนี้สามารถไขข้อข้องใจให้ได้

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ที ลีสซิ่ง ผู้ให้บริการด้าน สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ จึงได้นำเอาเรื่องสำคัญที่ต้องรู้มาอธิบายแยกออกเป็นข้อ ๆ โดยเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มีดังนี้

1. เลือกประเภทน้ำมันเครื่องให้เหมาะสม

3 เรื่องต้องรู้ของการถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์

หากต้องการที่จะถ่ายน้ำมันเครื่อง ประเภทของน้ำมันเครื่อง เป็นสิ่งแรกที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์จะต้องรู้และทำความเข้าใจกันก่อน เนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์เองก็มีน้ำมันเครื่องให้เลือกหลายประเภทด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • น้ำมันเครื่องแบบธรรมดา เป็นน้ำมันที่ได้จากการผลิตน้ำมันแร่ น้ำมันเครื่องประเภทนี้จะเหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการใช้งานทั่วไป ที่อาจไม่ได้ต้องการใช้ความเร็วสูง อาทิ รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เพื่อขี่ในละแวกบ้าน เป็นต้น
  • น้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์ เป็นน้ำมันที่ได้จากการผลิตน้ำมันแร่และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ โดยน้ำมันประเภทนี้จะเหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานทั่วไปและรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานหนัก แต่น้ำมันประเภทนี้จะมีราคาที่สูงกว่าน้ำมันเครื่องแบบธรรมดา
  • น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ เป็นน้ำมันที่ได้จากการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ เป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการใช้งานหนักหรือมีการขับทางไกลต่อเนื่องเป็นประจำ โดยน้ำมันเครื่องประเภทนี้จะมีราคาที่สูงกว่าทั้ง 2 ประเภทที่มีการกล่าวมา

2. เลือกน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูง

ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ทุกกี่กิโล

เมื่อเข้าใจถึงประเภทของน้ำมันเครื่องและมีการเลือกอย่างเหมาะสมแล้ว การถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ การเลือกคุณภาพของน้ำมันเครื่องก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะน้ำมันเครื่องถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการปกป้องให้รถมอเตอร์ไซค์มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม ควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูงไปเลยจะดีกว่า

3. ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำ

hange-motorcycle-engine-oil

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ตามมา ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีข้อควรระวังที่ต้องหลีกเลี่ยงดังนี้

  • ปล่อยให้น้ำมันเครื่องเก่าไหลออกเองจนกว่าจะหมด อย่าทำการฉีดน้ำมันเครื่องออก เพราะอาจทำให้ฝุ่นผงหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามไส้กรองกระจายเข้าไปในเครื่องยนต์ได้
  • ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จะต้องทำการเปลี่ยนแหวนน้ำมันทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมของน้ำมัน
  • ไม่ควรทำการผสมน้ำมันเครื่องสองยี่ห้อ เพราะน้ำมันเครื่องแต่ละยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
  • ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่าง อย่าเติมน้ำมันเครื่องให้น้อยหรือมากจนเกินไป หากไม่แน่ใจระดับน้ำมันเครื่องสามารถใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องมาเป็นตัวช่วยได้

เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก จึงทำให้มีอ่างน้ำมันเครื่องขนาดเล็กตามลงไปด้วย การถ่ายน้ำมันเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์จึงอาจมีรอบเร็วกว่ารถยนต์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันเครื่องที่เลือกใช้ และการใช้งานของรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก โดยอาจประมาณได้คร่าว ๆ ดังนี้

  • น้ำมันเครื่องแบบธรรมดา : ทุก ๆ 2,000-3,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  • น้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์ : ทุก ๆ 2,000-4,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 6-9 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  • น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ : ทุก ๆ 4,000-6,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า ถึงแม้รถมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็ต้องการการดูแลไม่ต่างไปจากรถยนต์ เพราะฉะนั้นหากต้องการที่จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ต้องการที่จะปกป้องถนอมเครื่องยนต์ การดูแลขั้นพื้นฐานอย่างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือสิ่งที่ผู้ขับขี่และเจ้าของรถไม่ควรที่จะมองข้าม และทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ หวังว่าผู้อ่านจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ใ้ห้เกิดประโยชน์มากที่สุด