Skip to main content

รวมสิ่งที่ควรรู้ในการโอนรถมอเตอร์ไซค์

เมื่อมอเตอร์ไซค์คันโปรดจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของ สิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรก ก็คือ การโอนมอเตอร์ไซค์ เพื่อที่จะให้เจ้าของคนใหม่ได้รับกรรมสิทธิ์จากมอเตอร์ไซค์คันนั้นแบบ 100% จึงทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนมอเตอร์ไซค์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ ค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้ระยะเวลากี่วัน TLeasing ได้รวบรวมทุกคำตอบมาไว้แล้ว ตามไปดูประเด็นที่น่าสนใจและไขข้อสงสัยไปด้วยกันเลย

การโอนรถมอเตอร์ไซค์คืออะไร

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ คือ การโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ให้กับเจ้าของคนใหม่ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง โดยการโอนสิทธิ์มอเตอร์ไซค์มีความสำคัญมาก หากขายมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว แต่ยังไม่โอนชื่อ เมื่อเจ้าของใหม่นำไปทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือเกิดอุบัติเหตุ ก็อาจจะทำให้เจ้าของคนเก่าต้องรับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้น และหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของใหม่แล้ว ก็สามารถนำมาขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ได้โดยไม่มีปัญหา แต่หากได้รับมอเตอร์ไซค์เป็นมรดกจากผู้เสียชีวิตไปแล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของมอเตอร์ไซค์ใหม่ก่อนขอสินเชื่อ

การโอนรถมอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. โอนลอย

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชนของคนเก่าและคนใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาทุกฉบับ

2. โอนผ่านกรมขนส่งทางบก

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูล และลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

3. โอนในกรณีเป็นมรดกตกทอด

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
 • เอกสารคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมตัวจริงและสำเนา

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถมอเตอร์ไซค์

1. โอนรถมอเตอร์ไซค์ จังหวัดเดียวกัน ต้องจ่ายเท่าไหร่

สำหรับการโอนมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 10 บาท และค่าโอนมอเตอร์ไซค์ 280 บาท (ราคาขึ้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้งหนึ่ง) รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท แนะนำว่าให้ไปตั้งแต่เช้าจะเป็นการดีที่สุด เผื่อมีอะไรติดขัดก็สามารถแก้ไขได้ในวันเดียว

2. โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด เสียเงินกี่บาท ต้องจ่ายเท่าไหร่

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด ต้องเสียค่าคำขอโอน 5 บาท ค่าธรรมเนียมในการโอน 100 บาท ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายรถ 200 บาท ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์ 100 บาท และค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 1,000 บาท ในจุดนี้ทุกคนสามารถประมาณการจำนวนเงินไว้ล่วงหน้าน่าจะเป็นการดีที่สุด

ระยะเวลาในการโอนรถมอเตอร์ไซค์

 1. โอนรถมอเตอร์ไซค์ จังหวัดเดียวกัน กี่วันได้เล่ม : โอนรถมอเตอร์ไซค์ จังหวัดเดียวกัน รวดเร็วที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมง ช้าสุดประมาณ 1 วัน ยิ่งเตรียมเอกสารการโอนมอเตอร์ไซค์ครบ ทุกขั้นตอนก็จะเร็วขึ้น
 2. โอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด กี่วันได้เล่ม : โอนมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด ใช้ทะเบียนเดิมได้ แต่ต้องแจ้งกับทางกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงหลักฐาน ว่าต้องการจะใช้ทะเบียนนี้ในเขตนั้น ๆ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินเรื่องประมาณ 3 วัน แต่ถ้าเป็นป้ายทะเบียนใหม่ก็อาจจะได้รับเลย หรือรอประมาณ 15 วันทำการ

เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโอนมอเตอร์ไซค์ ใช้ เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ อะไร ค่าโอนเท่าไหร่ กี่วันได้เล่ม ฯลฯ ที่เรารวบรวมมาฝากกันเพื่อคลายข้อสงสัย ต่อไปเมื่อเจ้าของมอเตอร์ไซค์ ทำการโอนมอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อย ก็สามารถนำไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ได้อย่างสบายใจ