Skip to main content

วิธีการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่ออาชีพอิสระ 2567

ปัจจุบันการทำอาชีพอิสระ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือการเป็นฟรีแลนซ์ เป็นกลุ่มอาชีพที่หลายคนสนใจ เพราะได้อิสระทั้งในเรื่องของเวลา และการใช้ชีวิต รวมทั้งได้เป็นนายตัวเองอีกด้วย แต่เมื่อถึงจังหวะหนึ่งของชีวิต เราต่างก็ต้องการเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียนใช้จ่าย เพื่อขยับขยายธุรกิจ หรือต้องการเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจึงเป็นคำตอบที่จะทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ แต่ปัญหาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อที่กลุ่มคนเหล่านี้มักกังวล คือ ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีรายได้แน่นอน ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ สามารถยื่นขอสินเชื่ออาชีพอิสระได้หรือไม่? อยากกู้เงินอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ขอสินเชื่ออิสระผ่านฉลุย? บทความนี้มีคำตอบ

สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร?

สินเชื่อบุคคล หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อที่ออกโดยผู้ให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการ เรียกได้ว่าเป็นเงินกู้อเนกประสงค์ เพราะสามารถนำไปใช้จ่ายได้หลากหลายตามความต้องการ โดยผู้กู้จะได้รับอนุมัติวงเงินที่สามารถใช้ได้ และทยอยผ่อนชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนงวดที่ตกลงไว้

ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ขอสินเชื่อได้ไหม?

ไม่ว่าอาชีพใดก็สามารถขอสินเชื่อได้ ผู้ให้บริการสินเชื่อพร้อมที่จะให้สินเชื่อกับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระคืน อาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน ปัจจุบันมีแหล่งสถาบันการเงินและธนาคารหลายแห่งที่เปิดกว้างให้บริการสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์

อยากขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เตรียมตัวขอขอสินเชื่ออาชีพอิสระ

แม้ฟรีแลนซ์ และอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อบุคคลอาชีพอิสระได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะอนุมัติวงเงินยากกว่ามนุษย์เงินเดือน เพราะรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือนที่แสดงความสม่ำเสมอของรายได้ เราจึงจะมาแนะนำกว่าคุณควรเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้การขอสินเชื่ออิสระมีโอกาสอนุมัติง่ายขึ้น

1.เตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม

การเตรียมเอกสารสำหรับการกู้เงินอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ให้พร้อม จะช่วยให้ไม่เสียเวลา 

  • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
  • เอกสารทางการเงิน หรือหลักฐานการจ้างงานต่าง ๆ เช่น รายการเดินบัญชี (Statement) สลิปเงินเดือน สัญญาจ้างงาน สลิปโอนเงิน แชทระหว่างคุณและผู้ว่าจ้าง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นที่มาของรายได้ให้มากที่สุด เพื่อยืนยันว่ามีรายได้เพียงพอสำหรับยื่นขอเงินกู้อาชีพอิสระ
  • เอกสารในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมีอาชีพจริง เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ

2.ยื่นภาษีครบถ้วนทุกปี

การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้ ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยก็ตาม และเอกสารการยื่นภาษี สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันรายได้ของคุณได้ โดยประเภทรายได้ของฟรีแลนซ์และคนทำอาชีพอิสระ คือ 

  • เงินได้จากอาชีพอิสระ เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) 
  • เงินได้จากงานฟรีแลนซ์ เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) โดยฟรีแลนซ์จะต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) จากผู้ว่าจ้างทุกครั้ง จะเป็นหลักฐานที่ช่วยให้การขอสินเชื่อง่ายขึ้น

3.เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

หากไม่มีเอกสารแสดงรายได้ อาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ การเดินบัญชีรายได้ผ่านบัญชีธนาคารจะทำให้ผู้ให้บริการสินเชื่อสามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าออกได้ง่าย รวมทั้งหากมีการฝากเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยแสดงวินัยทางการเงินของเรา ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ผู้มีรายได้น้อย ไม่มีสลิปเงินเดือน

4.สร้างเครดิตที่ดี

หนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาของผู้ให้บริการสินเชื่อนอกเหนือจากข้อที่กล่าวมาข้างต้น ก็คือ ประวัติเครดิตทางการเงินที่ดี โดยประวัติเครดิตในที่นี้ หมายถึง ประวัติการชำระจากสถาบันการเงิน เช่น การชำระบัตรเครดิตตรงเวลา ซึ่งแสดงถึงความมีวินัย และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต หากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระ

มาถึงตรงนี้ เหล่าคนทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ทั้งหลายคงคลายความกังวลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้บ้างแล้ว เพียงเตรียมความพร้อมตามที่เราได้แนะนำไปข้างต้น จะช่วยให้สินเชื่ออนุมัติง่าย อาชีพอิสระ ออนไลน์ หรือฟรีแลนซ์ ต่างก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างถูกกฎหมาย แม้ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อได้ เรียกได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระเป็นทางออกทางการเงินสำหรับคนที่ต้องการขยายธุรกิจหรือใช้ในยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี