Skip to main content

มอเตอร์ไซค์ทะเบียนขาดเกิน 3 ปี ทำอย่างไรดี?

ต่อ หรือเพิกเฉย จนรถทะเบียนขาด บางกรณีที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทะเบียนขาดเกิน 3 ปี ไปแล้วจะทำอย่างไรดี ทะเบียนขาดแล้วจะทำธุรกรรมอะไรได้บ้าง

รถทะเบียนขาดคืออะไร

รถทะเบียนขาดคือ การที่เจ้าของรถต้องต่อทะเบียนรถหรือภาษีประจำปี ตามวันที่ระบุไว้บนป้ายภาษี ถ้าเกิดไม่ไปจ่ายภาษีในวันที่กำหนดไว้ ก็จะเป็นการขาดต่อภาษีทะเบียนรถนั่นเอง และหากกลับมาจ่ายภาษีรถประจำปีพร้อมจ่ายค่าปรับย้อนหลัง จะถูกปรับร้อยละ 1 ของค่าต่อทะเบียนที่ต้องจ่ายต่อเดือน จนถึงวันที่ต้องชำระนั่นเอง กรณีที่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนขาดเกิน 3 ปี จะมีจดหมายส่งมาให้ระงับการใช้งานรถคันนั้น

รถทะเบียนขาดแบ่งได้กี่กรณี

ในกรณีที่รถ ทะเบียนขาดจะถูกแบ่งออกเป็น 2  กรณี ดังนี้

รถทะเบียนขาดไม่เกิน 3 ปี

หากทะเบียนรถขาดแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของค่าต่อทะเบียนที่ต้องชำระต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระ และสามารถดำเนินการต่อภาษี ต่อทะเบียนรถได้ตามปกติ โดยการต่อภาษีทั่วไปคือจะต้องจ่ายตรงตามเวลาที่กำหนด หรือต่อภาษีก่อน 90 วันก่อนถึงวันครบกำหนด จึงจะถือเป็นการต่อภาษีแบบปกติ ยอดจ่ายตามจริงและไม่เสียค่าปรับ 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการต่อทะเบียน

 • พ.ร.บ. รถ
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถ
 • ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่มีการรับรองโดยกรมขนส่ง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี  

สามารถนำไปยื่นต่อทะเบียนตามช่องทางต่อภาษีที่สะดวกดังนี้ 

 • ยื่นต่อทะเบียนรถออนไลน์
 • Drive-Thru ที่กรมขนส่ง
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • บนมือถือทุกเครือข่าย

รถทะเบียนขาดเกิน 3 ปี

กรณีที่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนขาดเกิน 3 ปี ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด กรมขนส่งทางบกจะออกจดหมายแจ้งจอดจากกรมขนส่ง และทำให้ป้ายทะเบียนรถนั้นถูกยกเลิก เมื่อได้รับจดหมายแล้วทางเจ้าของรถจะต้องนำป้ายทะเบียนรถและสมุดคู่มือไปให้ทางราชการในเขตพื้นที่ที่จดทะเบียนรถ ทำการบันทึกการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากต้องการต่อทะเบียนใหม่จะมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการขอทะเบียนใหม่

 • นำป้ายทะเบียนเดิมไปส่งคืนที่กรมขนส่งทางบก และแจ้งจดทะเบียนใหม่ 
 • ชำระภาษีที่ค้างย้อนหลัง สูงสุด 3 ปี
 • แจ้งขอใช้รถอีกครั้ง พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม
 • ซื้อ พ.ร.บ. รถใหม่
 • รอรับป้ายทะเบียนใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอต่อทะเบียนใหม่

 • บันทึกการระงับทะเบียน
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงและสำเนา)
 • พ.ร.บ. ใหม่
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่รถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขาย (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเดิม)
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตัวเอง)

รถทะเบียนขาดส่งผลต่อพ.ร.บ. ยังไง

พ.ร.บ. คือประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันจะต้องมี การต่อพ.ร.บ.และการต่อภาษีรถ จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป หากคุณไม่ได้ต่อพ.ร.บ. รถ เอาไว้ก่อนหน้าก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้ และถ้าหากปล่อยให้ภาษีรถขาดเกิน 3 ปีขึ้นไป ทะเบียนรถคันนั้นจะถูกระงับทันที จึงไม่ควรปล่อยให้รถทะเบียนขาด เพราะนอกจากจะไม่ได้ใช้ป้ายทะเบียนเดิมแล้ว ยังต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกด้วย

สรุปบทความ

การปล่อยให้รถทะเบียนขาดจะทำให้มีผลเสียอื่น ๆ ตามมามากมาย และถ้ายังต้องใช้รถคันเดิม ก็ต้องไปดำเนินการใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีหลายขั้นตอน ทำให้เสียเวลาอย่างมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้รถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนขาดเกิน 3 ปี  หากใครกลัวว่าจะลืมและไม่อยากเสียค่าปรับก็สามารถต่อพ.ร.บ .มอเตอร์ไซค์ ล่วงหน้า 30 วัน หรือ 3 เดือนได้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ใช้รถ ส่วนใครที่ต้องการมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง แล้วไม่อยากจ่ายเงินก้อน ที ลีสซิ่ง มี สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ประเภทต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้คุณได้มีรถไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ประกอบอาชีพได้ง่าย ๆ  ติดต่อเราได้เลย อนุมัติไว ไม่ต้องรอนาน