Skip to main content

อัปเดตค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 2567

อัปเดตค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 2566

เมื่อมีการซื้อขายมอเตอร์ไซค์ สิ่งที่ต้องทำ คือ โอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ มอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เจ้าของคนใหม่ได้กรรมสิทธิ์ในรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแบบ 100% สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำการโอนรถมอเตอร์ไซค์หรือการโอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มาก่อน คงเกิดคำถามตามมาว่า ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์กี่บาท? เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ มีอะไรบ้าง? วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์มาฝาก ตอบทุกข้อสงสัยครบจบที่นี่ที่เดียว

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อ คืออะไร?

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อ คือ การโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง เกิดขึ้นในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง หรือการซื้อรถมอเตอร์ไซค์แบบผ่อนชำระกับบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์มีความสำคัญ เพราะหากขายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว แต่ยังไม่ทำการโอน ชื่อเจ้าของยังเป็นคนเก่า และมอเตอร์ไซค์ถูกนำไปใช้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย คนที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นเจ้าของคนเก่า

โอนรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่แบบ?

2 แบบ คือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ กับขนส่งทางบก กับ การโอนลอย

1.การโอนรถมอเตอร์ไซค์ กับขนส่งทางบก

คือ การที่ผู้ขายและผู้ซื้อต้องไปยื่นเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

2.การโอนรถมอเตอร์ไซค์ แบบโอนลอย

การโอนลอย คือ การโอนรถที่เจ้าของรถหรือผู้ขายไม่ต้องเดินเรื่องเอง สามารถทำเอกสารโอนและเซ็นโอนลอยไว้ แม้จะมีผู้ซื้อหรือยังไม่มีผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ตาม โดยผู้ซื้อหรือเจ้าของรถคันใหม่จะต้องเป็นผู้นำเอกสารไปดำเนินเรื่องการโอนเองที่กรมขนส่งทางบก ข้อดีคือผู้ขายไม่ต้องไปทำเรื่องเองที่กรมขนส่งทางบกให้เสียเวลา โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซต์ตัวจริง (เล่มเขียว)
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถคนเก่า 
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถคนใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาทุกฉบับ (กรณีเจ้าของรถคนเก่าไม่ได้ไปด้วยเอง)

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 2567 กี่บาท

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ จังหวัดเดียวกัน

 • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท เพื่อได้บัตรคิว
 • ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ประมาณ 280 บาท (ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้ง)

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัด

 • ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์* 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท

*หากเล่มไม่ชำรุดหรือเก่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

โอนรถมอเตอร์ไซค์ จากไฟแนนซ์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีซื้อรถมอเตอร์ไซค์แบบผ่อนกับบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เมื่อผ่อนชำระสินเชื่อรถเตอร์ไซค์หมดแล้ว ต้องมีการทำเรื่องดำเนินการโอนรถมอเตอร์ไซค์จากไฟแนนซ์มาเป็นชื่อของคุณ โดยการโอนรถมอเตอร์ไซค์ จากไฟแนนซ์ ใช้เอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจในการโอนรถ 

โดยปกติแล้วไฟแนนซ์จะมีเอกสารใบคำขอโอนและหนังสือมอบอำนาจให้อยู่แล้ว เราเพียงเซ็นหรือลงลายมือชื่อบนเอกสาร และเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อส่งให้ทางไฟแนนซ์ รวมทั้งเตรียมค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ จากไฟแนนซ์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าค่าบริการการดำเนินการ โดยแต่ละบริษัทจะเรียกเก็บไม่เท่ากัน ซึ่งการโอนรถจากไฟแนนซ์จะมีความง่ายกว่าการโอนรถมือสอง เนื่องจากเป็นรถใหม่ การตรวจสภาพก่อนโอนจึงไม่ค่อยมีปัญหา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์

1. โอนรถมอเตอร์ไซค์ที่ ตรอ. กี่บาท?

สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แต่ละที่มีค่าบริการโอนรถให้แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้น 1,000 บาท

2. โอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหน?

กรมขนส่งทางบกที่จังหวัดตามป้ายทะเบียน หากต้องโอนรถข้ามจังหวัด สามารถทำเรื่องได้ที่กรมขนส่งทางบกจังหวัดปลายทาง

3. โอนเล่มรถมอไซค์ใช้เวลากี่วันได้เล่ม?

 • โอนรถมอเตอร์ไซค์จังหวัดเดียวกัน ใช้เวลาภายใน 1 วัน 
 • โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด ดำเนินเรื่อง 3 วันทำการ รับป้ายทะเบียนใหม่ภายใน 15 วัน

4. โอนเล่มเขียวกี่บาท?

กรณีเล่มทะเบียนเก่าหรือชำรุดฉีกขาด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนเล่มใหม่ 100 บาท

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ ฉบับอัปเดต 2567 ทั้งเอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่เรานำมาฝากกัน จะเห็นได้ว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ยากเลย หากมีการศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก็สามารถโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ มอเตอร์ไซค์ได้อย่างราบรื่น และเมื่อรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อของเราแล้ว ก็สามารถขับขี่หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจ ไร้กังวล