Skip to main content

ประกันรถมอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

คนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ต้องรู้ ประกันรถมอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท จะขับขี่อย่างเดียวไม่ได้แล้ว การทำประกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ดังนั้นต้องรู้รายละเอียดด้วยว่าประเภทไหนที่เหมาะกับรถของคุณ แล้วทำไมต้องทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ มาดูกันได้ในบทความนี้

ประกันรถมอเตอร์ไซค์คืออะไร

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ คือ กรมธรรม์ที่คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือร่างกายของผู้ถือกรมธรรม์ และยังครอบคลุมไปถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือแบบบังคับทำ และแบบสมัครใจทำ ซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีความคุ้มครองที่ต่างกัน

ทำไมต้องทำประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยที่สุด มีการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้รุนแรง ดังนั้นการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์จึงช่วยคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันความเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีร้ายแรงสุดคือกรณีเสียชีวิต

ประกันรถมอเตอร์ไซค์มีกี่ประเภท

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ว่าประกันรถมอเตอร์ไซค์นั้นมีอยู่ 2 ประเภท ทั้งสองประเภทมีการคุ้มครองที่แตกต่างกัน และมีหลักเกณฑ์ในความคุ้มครองต่างกัน โดยที่ประกันรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง 2 ประเภท คือ

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ภาคบังคับ

หรือที่เรารู้จักกันในนาม พ.ร.บ. กฎหมายบังคับว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องทำการต่อ พ.ร.บ .ทุกปี ถ้าไม่ทำจะถือว่าทำผิดกฎหมาย มีโทษปรับ ในปัจจุบันการต่อ พ.ร.บ. เหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะคุณสามารถต่อ พ.ร.บ. ได้ทางออนไลน์ หรือต่ออายุ พร้อม ๆ กับการทำประกันภาคสมัครใจ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ก่อนการต่ออายุ พ.ร.บ.บางรุ่นต้องทำการตรวจสภาพก่อนเพื่อตรวจสอบว่ารถยังสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ

ประกันประเภทนี้เป็นกรมธรรม์ที่ผู้ขับขี่ทำด้วยความสมัครใจ มีการจ่ายเบี้ยประกันกับบริษัทประกันภัย จะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่มีกฎหมายบังคับ และความคุ้มครองก็สามารถเลือกได้ว่า จะเป็นค่ารักษาเท่าไหร่ กรณีรถเสียหายมีวงเงินซ่อมบำรุงเท่าไหร่ กรณีเสียชีวิต พิการ มีการจ่ายชดเชยอย่างไร แต่การทำประกันมอเตอร์ไซค์ประเภทนี้ยังมีบางกรมธรรม์ครอบคลุมไปถึงการที่รถหาย หรือถูกขโมยด้วย

สรุปบทความ

ประกันรถมอเตอร์ไซค์สิ่งจำเป็นที่ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจ มีด้วยกันสองประเภทคือบังคับทำ และประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่สมัครใจทำ โดยที่ประกันเหล่านี้จะมีการคุ้มครองผู้ขับขี่เมื่อยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียหาย บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต โดยประกันแบบสมัครใจนั้นสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามข้อกำหนดที่ทำการตกลงกับบริษัทประกัน อยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันนอกจากสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องหาข้อมูลแล้ว เรื่องประกันรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจ