Skip to main content

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับใครที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะต้องรู้จัก และเคยต่อ พ.ร.บ. อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถทุกคน ที่ต้องดำเนินการต่อภาษีประจำปี ถ้าหากไม่ต่อรับรองว่าจะโดนเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อเสียค่าปรับอย่างแน่นอน ดังนั้นการต่อ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นอะไรที่สำคัญมาก ๆ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คืออะไร พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง TLeasing ผู้ให้บริการสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ จะพาคุณไปไขข้อสงสัยพร้อม ๆ กันเลย

สิทธิ์คุ้มครองของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์

สิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ก่อนนั่นก็คือ สิทธิคุ้มครองของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กฎหมายบังคับให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จะต้องทำ พ.ร.บ. กันทุกคัน เนื่องจากเป็นหลักประกันที่ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี รวมไปถึงบุคคลอื่นที่ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้รับความคุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ ในจุดนี้ถ้าหากมองดี ๆ ก็เหมือนกับว่าได้สิทธิคุ้มครองในระดับหนึ่ง

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์สำคัญอย่างไร

พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน พ.ร.บ. เปรียบเสมือนเป็นประกันแรก เพื่อคุ้มครองคุณเมื่อประสบอุบัติเหตุ รวมถึงเข้ามาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรต่อ พ.ร.บ. ในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นหลักประกันเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่

หากไม่ต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์มีความผิดหรือไม่

สำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. หากโดนเจ้าหน้าที่เรียก ก็จะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าหากต่อ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่แสดงเครื่องหมายที่เห็นได้ชัดเจน ก็จะมีโทษปรับเช่นเดียวกัน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองอะไรบ้าง

ในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง ที่ครอบคลุม ทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไปดูรายละเอียดกันเลย

  • ค่ารักษาพยาบาล ตามค่ารักษาที่ใช้จ่ายจริง ท่านจะได้รับค่าชดเชย ในวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท
  • หากกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ท่านจะได้รับเงินค่าชดเชย จำนวน 300,000 บาท
  • เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะบางส่วน เช่น นิ้วขาด 1 ข้อ เป็นต้นไป ได้รับค่าชดเชย จำนวน 200,000 บาท, สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับค่าชดเชยจำนวน 250,000 บาท และสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ได้รับค่าชดเชย จำนวน 300,000 บาท
  • หากต้องเข้ารักษาตัว ที่โรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยใน จะได้รับค่าชดเชย วันละ 200 บาท แต่จะต้องไม่เกิน 20 วัน

ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด

สำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุ แล้วได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายผิด เมื่อเกิดการบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ทางฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่ารักษาพยาบาลแค่เพียงเบื้องต้น ส่วนฝ่ายถูกจะได้รับค่าคุ้มครองการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

ได้ทราบกันไปแล้วว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง และมีความสำคัญต่อผู้ขับขี่มากแค่ไหน ดังนั้นอย่าลืมที่จะต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ทุกปี เพื่อสร้างความอุ่นใจในการขับขี่ ทั้งนี้ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ก็ถือว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับ และมีความสำคัญมากที่สุดต่อการขับขี่บนท้องถนน เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก ก็จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลทุกกรณี รวมไปถึงเงินชดเชยในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ คุณเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไปอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ที่ให้ความคุ้มครองทุกคนแล้ว ก็ควรใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกกันน็อก ขับขี่รถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ