Skip to main content

ที ลีสซิ่ง ขอเชิญตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฟรี! ครั้งที่ 6

วันที่ 3 – 4 เม.ย. 67 เวลา 10.00 – 16.00 น. ชั้น G ลาน Avenue (Zone A) MBK Center

โครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย ขอเชิญตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฟรี! ครั้งที่ 6 ภายในงานรับสิทธิ์มากมาย ได้แก่

  • ตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฟรี! จาก ฮอนด้า และ ยามาฮ่า
  • ตรวจวัดควันดำ ฟรี! จาก กรมควบคุมมลพิษ

พิเศษสุดๆ !! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อน 50 ท่านแรก รับไปเลยกระเป๋าคาดเอวดีไซน์เก๋ และของรางวัลสุดพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

วันที่ 3 เม.ย. 67

  • 10.00 – 16.00 น.

– บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี จาก ฮอนด้า และ ยามาฮ่า สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 300 ซีซี.
– บริการตรวจวัดควันดำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จาก กรมควบคุมมลพิษ

  • 10.10 – 10.30 น.

– การเสวนาพิเศษ หัวข้อ ดื่มไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย โดย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.)

  • 10.30 – 11.00 น.

– การเสวนาพิเศษ หัวข้อ รอบรู้ สู้ฝุ่น PM 2.5 โดย

– นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     – ผู้แทนจาก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

– ดร.พัชราวดี สุวรรณธาดากรรมการวิชาการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

  • 11.00 – 12.00 น.

– พิธีเปิดงาน “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย” ตรวจสภาพรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี ครั้งที่ 6/2567

– Opening show : การแสดงโชว์ ชุด ขับขี่ปลอดภัย ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงาน
– พิธีเปิดงาน โครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย

  • 13.30 – 14.30 น.

– Guru Talk by Honda หัวข้อ เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล ลาภวิไลพร ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

  • 14.30 – 15.30 น.

– Guru Talk by Yamaha หัวข้อ เทคนิคการดูแลรักษารถเพื่อยืดอายุการใช้งาน โดย คุณสัญญา แก่นแก้ว ครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

วันที่ 4 เม.ย. 67

  • 10.00 น.

– เปิดรับลงทะเบียนเข้างานกิจกรรมตรวจสภาพรถ

  • 10.00 – 16.00 น.

– บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี จาก ฮอนด้า และยามาฮ่า บริการตรวจวัดควันดำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จาก กรมควบคุมมลพิษ

*กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*